Οι νεαροί δημοσιογράφοι Teen Voice, στην εκπομπή τους στις 16-4-2016 στη Focus Music, ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την  με τη παγκόσμια ημέρα υγείας και τη παγκόσμια ημέρα φωνής, καθώς επίσης και οι ανάρμοστες συμπεριφορές παιδιών απέναντι σε καθηγητές και καθηγητές απέναντι σε μαθητές

Οι νεαροί δημοσιογράφοι Teen Voice, στην εκπομπή τους στις 16-4-2016 στη Focus Music, ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την  με τη παγκόσμια ημέρα υγείας και τη παγκόσμια ημέρα φωνής, καθώς επίσης και οι ανάρμοστες συμπεριφορές παιδιών απέναντι σε καθηγητές και καθηγητές απέναντι σε μαθητές

Οι νεαροί δημοσιογράφοι Teen Voice, στην εκπομπή τους στις 16-4-2016 στη Focus Music, ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την  με τη παγκόσμια ημέρα υγείας και τη παγκόσμια ημέρα φωνής, καθώς επίσης και οι ανάρμοστες συμπεριφορές παιδιών απέναντι σε καθηγητές και καθηγητές απέναντι σε μαθητές

Οι νεαροί δημοσιογράφοι Teen Voice, στην εκπομπή τους στις 16-4-2016 στη Focus Music, ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την  με τη παγκόσμια ημέρα υγείας και τη παγκόσμια ημέρα φωνής, καθώς επίσης και οι ανάρμοστες συμπεριφορές παιδιών απέναντι σε καθηγητές και καθηγητές απέναντι σε μαθητές

Οι νεαροί δημοσιογράφοι Teen Voice, στην εκπομπή τους στις 16-4-2016 στη Focus Music, ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την  με τη παγκόσμια ημέρα υγείας και τη παγκόσμια ημέρα φωνής, καθώς επίσης και οι ανάρμοστες συμπεριφορές παιδιών απέναντι σε καθηγητές και καθηγητές απέναντι σε μαθητές

Οι νεαροί δημοσιογράφοι Teen Voice, στην εκπομπή τους στις 16-4-2016 στη Focus Music, ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την  με τη παγκόσμια ημέρα υγείας και τη παγκόσμια ημέρα φωνής, καθώς επίσης και οι ανάρμοστες συμπεριφορές παιδιών απέναντι σε καθηγητές και καθηγητές απέναντι σε μαθητές

Page 1 of 3

Like στο Facebook

 

Επικοινωνία

Ιωνίας 35 & Θ.Αλεπού 14
Αθήνα, Αχαρναί 13671
+30 210 2836758
Fax: +30 210 2811886
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.